Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.
Okres Banská Bystrica 2017-12-08T09:35:31+01:00

Banská Bystrica

Školy Adresa Mesto Kontakt
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Tajovského 2 Badín https://zsbadin.edupage.org/
zsbadin@zsbadin.edu.sk
ikona-skoly Materská škola Radvanská 28 Badín http://www.msradvan28.webnode.sk
ms.radvan28@gmail.com
ikona-skoly Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského – Cirkevná základná škola Alžbety Gwerkovej-Göllnerovej 9 Badín http://www.katgymbs.sk/czs/
kancelaria@katgymbs.sk
ikona-skoly Základná škola Komenského 2 Badín http://www.komenskeho.snv.sk
ikona-skoly Základná škola Jána Bakossa Bakossova 5 Banská Bystrica http://www.zsbakbb.edu.skskola@zsbakbb.edu.sk
ikona-skoly Materská škola Cesta k nemocnici 37 Banská Bystrica http://www.materska_skola.szm.com
daniela.pavlendova@banskabystrica.sk
ikona-skoly Základná škola Ďumbierska 17 Banská Bystrica http://www.zsdumbb.edupage.org
skola@zsdumbb.sk
ikona-skoly Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Gaštanová 12 Banská Bystrica http://www.zsjgtbb.sk
skola@zsjgtbb.sk
ikona-skoly Materská škola Horná 22 Banská Bystrica
ikona-skoly Súkromná materská škola Horná Strieborná 6 Banská Bystrica http://www.kreativdetskysvet.tumblr.com
kreativdetskysvet@gmail.com
ikona-skoly Materská škola Hronská 18 Banská Bystrica kozakova@banskabystrica.sk
ikona-skoly Materská škola Jakubko Jakubská cesta 77 Banská Bystrica http://www.msjakubko.edupage.org
ms.jakubska@banskabystrica.sk
ikona-skoly Súkromná základná škola Ružová 14 Banská Bystrica https://skolaufilipa.edupage.org/
riaditel@skolaufilipa.sk
ikona-skoly Materská škola Kremnička 22 Banská Bystrica chlumecka@banskabystrica.sk
ikona-skoly Materská škola Lazovná 32 Banská Bystrica ms.lazovna@banskabystrica.sk
ikona-skoly Materská škola Magurská 14 Banská Bystrica http://www.msmagurska.sk
krstenikova@banskabystrica.sk
ikona-skoly Súkromná základná škola Magurská 16 Banská Bystrica http://www.skolafantazia.sk
sekretariat@skolafantazia.sk
ikona-skoly Súkromná základná škola Dráčik Mládežnícka 51 Banská Bystrica http://www.skoladracik.sk
skoladracikriaditelka@gmail.com
ikona-skoly Súkromná materská škola Dráčik Mládežnícka 51 Banská Bystrica http://www.skoladracik.sk
skoladracikriaditelka@gmail.com
ikona-skoly Základná škola Moskovská 2 Banská Bystrica http://www.zsmosbb.eu
info@zsmosbb.eu
ikona-skoly Materská škola Na Starej tehelni 7 Banská Bystrica http://www.msbzuco.webnode.sk
navratilova@banskabystrica.sk
ikona-skoly Materská škola Odbojárov 9 Banská Bystrica http://www.msodbojarov.webnode.sk
mackova@banskabystrica.sk
ikona-skoly Základná škola Narnia Okružná 2 Banská Bystrica http://www.narniabb.edupage.org
info@narniabb.sk
ikona-skoly Materská škola Jilemnického 8 Banská Bystrica http://www.msjilemnickehobb.edupage.org
ms.jilemnickeho@banskabystrica.sk
ikona-skoly Základná škola Pieninská 27 Banská Bystrica http://www.zspieninskabb.edupage.org
zspieninska@gmail.com
ikona-skoly Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 Banská Bystrica http://www.sosbanbb.sk
sos@sosbabb.edu.sk
ikona-skoly Základná škola Radvanská 1 Banská Bystrica http://www.zsradvan.info
zsradvan@stonline.sk
ikona-skoly Materská škola Radvanská 26 Banská Bystrica http://www.ms-radvanska-26-bb.webnode.sk
ms.radvan26@banskabystrica.sk
ikona-skoly Materská škola Sásovská cesta 21 Banská Bystrica ursinyova@banskabystrica.sk
ikona-skoly Materská škola Senická cesta 8 Banská Bystrica http://www.slniecko.edupage.org
uzacharova@banskabystrica.sk
ikona-skoly Základná škola Sitnianska 32 Banská Bystrica http://www.sitnianskaskola.sk
skola@zssitnianska.sk
ikona-skoly Základná škola Spojová 14 Banská Bystrica http://www.zsspojova.edupage.org
sekretariat@zsspojbb.sk
ikona-skoly Materská škola Strážovská 3 Banská Bystrica http://www.mskvetinkabb.webnode.sk
ms.strazovska@banskabystrica.sk
ikona-skoly Materská škola Šalgotarjánska 5 Banská Bystrica http://www.mssalgotarianska.webnode.sk
ms.salgotarjanska@banskabystrica.sk
ikona-skoly Súkromná materská škola Tajovského 5 Banská Bystrica
ikona-skoly Súkromná materská škola Tatranská 10 Banská Bystrica http://www.mchviezdicka.sk
banskabystrica@mchviezdicka.sk
ikona-skoly Materská škola Tatranská 63 Banská Bystrica http://www.ms-tatranska-63.webnode.sk
tatiana.krethova@banskabystrica.sk
ikona-skoly Elokované pracovisko – Materská škola pri Základnej škole Štefana Moysesa Tibora Andrašovana 44 Banská Bystrica http://www.zssm.edupage.org
zsmoyses@gmail.com
ikona-skoly Základná škola Trieda SNP 20 Banská Bystrica http://www.zssnpbb.edupage.org
zs.snp20@stonline.sk
ikona-skoly Materská škola Tulská 25 Banská Bystrica http://www.mstulska.webnode.sk
mstulska@gmail.com
ikona-skoly Materská škola 29.augusta 14 Banská Bystrica http://www.ms29augustabb.sk
ms29augusta@zoznam.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Banícka 52 Malachov http://www.zssmsmalachov.webnode.sk
skolamal@post.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Podkonice 284 Podkonice zs.podkonice@zoznam.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Priechod 179 Priechod http://www.zspriechod.edupage.org
zspriechod@centrum.sk
ikona-skoly Základná škola Školská 4 Selce http://www.zsselce.edu.sk
skola.selce@gmail.sk
ikona-skoly Materská škola Selčianska cesta 114 Selce http://www.ms.selce.sk
skolka@selce.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Vlkanovská 68 Vlkanová http://www.zsmsvlkanova.edupage.org