Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.
Okres Banská Štiavnica 2017-12-08T09:44:31+00:00

Banská Štiavnica

Školy Adresa Mesto Kontakt
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Banská Belá 315 Banská Belá http://www.zsbanskabela.webnode.sk
zs@zsbbela.edu.sk
ikona-skoly Materská škola Bratská 9/1492 Banská Štiavnica http://www.cistinka.sk
msbratska@centrum.sk
ikona-skoly Súkromná materská škola Nezábudka Dolná ružová 22 Banská Štiavnica http://www.nezabudkabs.sk
sms@nezabudkabs.sk
ikona-skoly Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského – Materská škola Alžbety Gwerkovej-Göllnerovej 9 Banská Štiavnica http://www.katgymbs.sk/ms/
kancelaria@katgymbs.sk
ikona-skoly Materská škola 1. mája 4 Banská Štiavnica http://www.ekodubaci.sk
ms@magiccomp.sk
ikona-skoly Základná škola Jozefa Kollára Ludvíka Svobodu 40 Banská Štiavnica http://www.zsjkollara.edupage.org
zsjkollara@centrum.sk
ikona-skoly Základná škola Pavla Dobšinského 17 Banská Štiavnica http://www.zsjhbs.edupage.org
zs_j.horaka@zsjhbs.edu.sk
ikona-skoly Gymnázium Andreja Kmeťa Alžbety Gwerkovej-Göllnerovej 6 Banská Štiavnica schranka@gymbs.sk
ikona-skoly Katolícka spojená škola svätého Františka Assiského – Gymnázium A. Gwerkovej-Göllnerovej 9 Banská Štiavnica http://www.katgymbs.sk/katgym/
kancelaria@katgymbs.sk
ikona-skoly Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho Akademická 13 Banská Štiavnica http://www.mikovini.sk
ikona-skoly Stredná odborná škola lesnícka Akademická 16 Banská Štiavnica http://www.soslbs.sk
soslbs1@gmail.com
ikona-skoly Súkromná hotelová akadémia Drieňová 12 Banská Štiavnica http://www.sha.sk
studijne@sha.sk
ikona-skoly Stredná odborná škola služieb a lesníctva Kolpašská 1586/9 Banská Štiavnica http://www.sosos.edupage.org
riaditel@sosbs.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Ferdinanda Coburga Svätý Anton 47 Svätý Anton http://www.zsms.svatyanton.sk
zsms@szsvanton.edu.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Maximiliána Hella Štiavnické Bane 128 Štiavnické Bane http://www.zakladnaskola.com
zsmhella@pobox.sk