Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.
Okres Humenné 2017-12-08T09:57:55+00:00

Humenné

Školy Adresa Mesto Kontakt
ikona-skoly Základná škola Hažín nad Cirochou 156 Hažín nad Cirochou
ikona-skoly Základná škola Dargovských hrdinov 19 Humenné http://www.zshu.sk
skola@zshu.edu.sk
ikona-skoly Základná škola Hrnčiarska 13 Humenné http://www.zshrnche.sk
skola@zshrnche.edu.sk
ikona-skoly Základná škola Kudlovská 11 Humenné http://www.zskudhe.edupage.sk
skola@zskudhe.edu.sk
ikona-skoly Základná škola Laborecká 66 Humenné http://www.zslaborecka.sk
zslabhe@zslabhe.sk
ikona-skoly Základna umelecká škola Mierová 81 Humenné http://www.zushumenne.sk
zus@zushumenne.sk
ikona-skoly Základná škola Ulica SNP1 Humenné http://www.zssnphe.edupage.org
skola@zssnphe.edu.sk
ikona-skoly Základná škola Podskalka 58 Humenné http://www.zspodskalka.edupage.org
zakladnj@stonline.sk
ikona-skoly Súkromná materská škola Duchnovičova 26 Humenné http://www.smssvetielko.edupage6.org
smssvetielko@gmail.com
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou a školskou jedálňou Osloboditeľov 204 Kamenica nad Cirochou http://www.zskamenicanadcir.edupage.org
skola@zskamenicanc.edu.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Modra nad Cirochou 250 Modra nad Cirochou http://www.zsmodranadcirochou.edupage.org
zsmocir@zsmocir.edu.sk