Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.
Okres Snina 2017-12-08T10:03:44+00:00

Snina

Školy Adresa Mesto Kontakt
ikona-skoly Cirkevná základná škola s Materskou školou sv. Petra a Pavla Komenského 64/17 Belá nad Cirochou http://www.czsbelanc.edupage.sk
riaditel@czsbelanc.edu.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Školská 231/4 Dlhé nad Cirochou http://www.zsdlhenc.edupage.org
skola@zsdlhenc.edu.sk
ikona-skoly Materská škola Budovateľská 2205/12 Snina http://www.msbudovatelska-snina.estranky.sk
ikona-skoly Materská škola Československej armády 1590 Snina http://www.mscsa-snina.estranky.sk
mscsa@stonline.sk
ikona-skoly Materská škola Dukelských hrdinov 13 Snina http://www.msdukhrdinovsnina.estranky.sk
msdukhrdinov@centrum.sk
ikona-skoly Súkromná materská škola Komenského 2779 Snina
ikona-skoly Materská škola Kukučínova 2544/7 Snina http://www.mskukucinovasnina.estranky.sk
mskukucinova@gmail.com
ikona-skoly Materská škola – Kvetinkovo Palárikova 1630/29 Snina http://www.mspalarikovasnina.estranky.sk
mspalarikova@belnet.sk
ikona-skoly Materská škola Perečínska 2546/23 Snina http://www.msperecinskasnina.estranky.sk
msperecinska@gmail.com
ikona-skoly Cirkevná materská škola sv. Márie Goretti 1. mája 2718/14 Snina cmssnina@zoznam.sk
ikona-skoly Súkromná materská škola Vihorlatská 1420/8 Snina smssnina@mail.t-com.sk
ikona-skoly Základná škola Budovateľská 1992/9 Snina http://www.zsbudovatelskasnina.edupage.org
zsbudovatelska@stonline.sk
ikona-skoly Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Hviezdoslavova 985/20 Snina http://www.zspohsnina.edu.sk
ikona-skoly Základná škola Ulica Komenského 2666/16 Snina http://www.zskomsnina.edupage.org
skola@zskomsnina.edu.sk
ikona-skoly Základná škola Ulica študentská 1446/9 Snina http://www.zsstudentskasv.edupage.org
zsstudentskasv@gmail.com
ikona-skoly Gymnázium Študentská 4 Snina http://www.gymsnina.edupage.org
gymsnek@isternet.sk
ikona-skoly Cirkevná spojená škola – Cirkevná základná škola Švermova 10 Snina http://www.cirkzs.edupage.org
cirkzs@stonline.sk
ikona-skoly Stredná priemyselná škola Partizánska 1059 Snina http://www.sps-snina.edupage.org
spssnina@spssnina.edu.ska
ikona-skoly Stredná odborná škola Sládkovičova 2723/120 Snina http://www.zsssnina.edupage.sk
ikona-skoly Špeciálna základná škola Partizánska 1057 Snina http://www.szssnina.edupage.org
szs@in.slovanet.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou SNP 412 Stakčín http://www.zsstakcin.edu.sk
skola@zsstakcin.edu.sk