Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.
Okres Spišská Nová Ves 2017-12-08T10:17:49+00:00

Spišská Nová Ves

Školy Adresa Mesto Kontakt
ikona-skoly Základná škola Bystrany 13 Bystrany http://www.zsbystrany.edu.sk
zsbystrany@mail.t-com.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Levočská 53 Harichovce http://www.zsharichovce.edu.sk
skola@zsharichovce.edu.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Hlavná 369 Hrabušice http://www.zshrabusice.edupage.sk
riaditel@zshrabusice.edu.sk
ikona-skoly Základná škola Chrasť nad Hornádom 44 Chrasť nad Hornádom http://www.zschrast.szm.com
zs.chrastnh@post.sk
ikona-skoly Základná škola Iliašovce 29 Iliašovce skola@zsiliasovce.edu.sk
ikona-skoly Základná škola Jamník 18 Jamník http://www.zsjamnik.sk
zsjamnik@zsjamnik.sk
ikona-skoly Gymnázium Lorencova 46 Krompachy http://www.gymkromp.sk
gymkromp@gmail.com
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Maurerova 14 Krompachy http://www.zskrompachymaurerova.edupage.org
zs.maurerova@netiq.sk
ikona-skoly Súkromná stredná odborná škola Maurerova 55 Krompachy http://www.ssoskromp.edu.sk
skola@ssoskromp.edu.sk
ikona-skoly Základná škola Zemanská ulica 2 Krompachy http://www.zskrompachyzemanska.edupage.org
zszemanska@gmail.com
ikona-skoly Materská škola Hlavná ulica 3 Krompachy http://www.mskrompachy.edupage.org
mskrompachy@kromsat.sk
ikona-skoly Cirkevná základná škola Juraja Sklenára Školská 55 Letanovce http://www.zsjsletanovce.edupage.org
letanovce1@gmail.com
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Školská 16 Markušovce http://www.zsmarkusovce.edupage.org
skola@zsmarkusovce.sk
ikona-skoly Základná škola Matejovce nad Hornádom 97 Matejovce nad Hornádom zsmatejovce@centrum.sk
ikona-skoly Základná škola Odorín 65 Odorín http://www.zsodorin.sk
zsodorin@zsodorin.sk
ikona-skoly Spojená škola – Odborné učilištie Zimné 83 Rudňany http://www.ssrudnany.sk
szsrudnany@mail.t-com.sk
ikona-skoly Základná škola Zimné 96 Rudňany http://www.zsrudnany1.edupage.org
zakladnaskola.rudnany@post.sk
ikona-skoly Materská škola Komenského 1 Smižany mskomenskeho1@centrum.sk
ikona-skoly Základná škola Komenského ulica 3 Smižany http://www.zssmizany.sk
info@zssmizany.sk
ikona-skoly Materská škola Ružová 1197/9 Smižany msruzova9@gmail.com
ikona-skoly Základná škola Povýšenia sv. Kríža Smreková 38 Smižany http://www.zspsksmi.edupage.org
zspsksmi@zspsksmi.sk
ikona-skoly Materská škola Zelená 773/1 Smižany mszelena@centrum.sk
ikona-skoly Materská škola Eleny Márothy – Šoltésovej 27 Spišská Nová Ves http://www.mssoltesovej.webnode.sk
ms-soltesovej@stonline.sk
ikona-skoly Spojená škola Gaštanova ulica číslo 11 Spišská Nová Ves http://www.spisskacharita.com/
maria.petrikova@caritas.sk
ikona-skoly Materská škola Gorazdova 28 Spišská Nová Ves http://www.ssz.snv.sk
msgorazdova@mail.t-com.sk
ikona-skoly Základná škola Hutnícka 16 Spišská Nová Ves http://www.zshutnickasnv.sk
skola@zshutnsnv.edu.sk
ikona-skoly Spojená škola – Praktická škola J. Fabiniho 3 Spišská Nová Ves http://www.spojskolasnv.edupage.org
szsfabsn@gmail.com
ikona-skoly Spojená škola – Odborné učilištie Hviezdoslavova 25 Spišská Nová Ves http://www.spojskolasnv.edupage.org
szsfabsn@gmail.com
ikona-skoly Materská škola Hviezdoslavova 33 Spišská Nová Ves http://www.ssz.snv.sk
ms.hviezdoslavova@mestosnv.sk
ikona-skoly Materská škola I. Krasku 3 Spišská Nová Ves http://www.ssz.snv.sk
ms.krasku@mestosnv.sk
ikona-skoly Základná škola Ing. O. Kožucha 11 Spišská Nová Ves http://www.zskozuchasnv.edupage.org
sekretariat.zskozuchasnv@gmail.com
ikona-skoly Materská škola J. Hanulu 6 Spišská Nová Ves http://www.ssz.snv.sk
ms.hanulova@mestosnv.sk
ikona-skoly Materská škola Komenského 25 Spišská Nová Ves http://www.ssz.snv.sk
ms.komenskeho@mestosnv.sk
ikona-skoly Základná škola Levočská 11 Spišská Nová Ves http://www.levocska.edupage.org
ikona-skoly Základná škola Lipová 13 Spišská Nová Ves http://www.lipova.snv.sk
zslipova@pobox.sk
ikona-skoly Materská škola Lipová 21 Spišská Nová Ves http://www.lipkasnv.eu
mslipova@mail.t-com.sk
ikona-skoly Základná škola sv. Cyrila a Metoda Markušovská cesta 8 Spišská Nová Ves http://www.zsmarkusnv.edupage.sk
orinin@zsmarkusnv.edu.sk
ikona-skoly Základná škola Nad Medzou 1 Spišská Nová Ves http://www.zsnmsnv.edupage.org
zsnadmedzou@gmail.com
ikona-skoly Materská škola P. Jilemnického 2 Spišská Nová Ves http://www.msjilemnickehosnv.sk
msjilemnickeho@mestosnv.sk
ikona-skoly Materská škola Potočná ulica 9 Spišská Nová Ves http://www.ssz.snv.sk
mspotocna@centrum.sk
ikona-skoly Cirkevne gymnázium Štefana Mišíka Radničné námestie 271/8 Spišská Nová Ves http://www.cgymmisikasnv.edupage.org
gymsnv@kapitula.sk
ikona-skoly Materská škola S. Tomášika 5 Spišská Nová Ves http://www.ssz.snv.sk
ms.tomasika@mestosnv.sk
ikona-skoly Materská škola Slovenská 14 Spišská Nová Ves http://www.ssz.snv.sk
ms.slovenska@mestosnv.sk
ikona-skoly Materská škola Stolárska 2 Spišská Nová Ves http://www.ms-stolarska.sk
ms.stolarska@mestosnv.sk
ikona-skoly Súkromná materská škola Alžbetka Školská 4 Spišská Nová Ves http://www.alzbetka-no.sk
smsalzbetka@gmail.com
ikona-skoly Evanjelická materská škola Štefánikovo námestie č.21 Spišská Nová Ves msevasnv@gmail.com
ikona-skoly Základná škola Zdenka Nejedlého 2 Spišská Nová Ves http://www.nejedleho.snv.sk
zsnejedlehosnv@centrum.sk
ikona-skoly Materská škola Zdenka Nejedlého 5 Spišská Nová Ves http://www.ssz.snv.sk
msnejedleho@mestosnv.sk
ikona-skoly Základná škola Komenského 2 Spišská Nová Ves http://www.komenskeho.snv.sk/
skola@zskomensn.sk
ikona-skoly Základná škola sv. Michala Školská 1 Spišské Tomášovce http://www.zsstomasovce.edu.sk
zstomasovce@gmail.com
ikona-skoly Základná škola Komenského 6 Spišské Vlachy zakladnaskola@pobox.sk
ikona-skoly Cirkevná spojená škola – Základná škola Komenského 6 Spišské Vlachy http://www.zskrstitela.edupage.sk
zskrstitela@zskrstitela.sk
ikona-skoly Spojená škola internátna – Pši Partizánska 13 Spišské Vlachy http://www.szsspv.edu.sk
spisskevlachyssi@gmail.com
ikona-skoly Základná škola SNP 13 Spišské Vlachy http://www.zssnp13spv.edupage.org
zssnp13@zoznam.sk
ikona-skoly Základná škola Vítkovce 53 Vítkovce zsvitkovce@centrum.sk