Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.
Ciele 2017-09-04T12:55:24+02:00

Ciele projektu

Priamym cieľom projektu je zvýšenie a skvalitnenie prístupu k elektronickým službám, vybudovanie prístupovej a lokálnej infraštruktúry v školských zariadeniach pre prístup k vyhradenej sieti MŠVVaŠ SR a zavedenie komplexnej eGOV služby – Prístup k digitálnym službám školy. Uvedená služba umožňuje používateľom, s využitím najmodernejších technologických riešení, flexibilne pristupovať k rôznym digitálnym zdrojom a nástrojom vo výchovno-vzdelávacom procese.

Víziou projektu je zabezpečenie podmienok potrebných pre vytvorenie dostupnosti aj prístupnosti širokej škály informácií, súvisiacich elektronických služieb, či digitálneho edukačného obsahu on-line v školách ako súčasti budovania vzdelanostnej ekonomiky v digitálnej spoločnosti.

Motiváciou je, aby sa študenti dostali k digitálnemu učivu, či pomôckam prakticky bez obmedzenia. Uvedeným krokom má regionálne školstvo preklenúť digitálnu priepasť k dostupnosti a prístupnosti vytvoreného edukačného obsahu a zaradiť sa tak na úroveň bežného európskeho vzdelávacieho systému.

Projekt teda prispieva k modernizácii a skvalitneniu učebného procesu na zapojených školách a napĺňa tak globálny cieľ OPIS-u „Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky“.