Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.
O projekte 2017-12-06T13:55:30+02:00

O projekte

Prístup k digitálnemu edukačnému obsahu a iným službám rezortu garantovanou rýchlosťou, bezplatný technický servis aj zvýšenú bezpečnosť – to všetko prináša do vybraných školských zariadení národný projekt „Digitálne učivo na dosah“, nazvaný jednoducho EDUcentrum. Prvá časť projektu bola financovaná z operačného programu Informatizácia spoločnosti vo výške 4,8 mil. eur a druhá časť projektu bola financovaná z operačného programu Integrovaná infraštruktúra vo výške 24,4 mil. eur.

Projekt inicioval ešte predchádzajúci minister školstva a digitálny líder Peter Pellegrini. Jeho prijímateľom je MŠVVaŠ SR a partnerom Úrad vlády Slovenskej republiky. Cieľom je vytvorenie a poskytnutie služieb v oblasti eGov, ktoré umožnia každej, do projektu zapojenej škole, využívať garantovaný prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu rezortu školstva a iných rezortov, či k rýchlemu internetu prostredníctvom novovybudovanej optickej siete.Viac ako 200 materských, základných a stredoškolských zariadení vybraných z okresov Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Snina, Spišská Nová Ves a Trnava v rámci neho získalo aj sprevádzkovanie profesionálnych WiFi prístupových bodov v priestoroch školy, ktoré umožňujú žiakom využívať pri práci v škole i svoje vlastné zariadenia a komfortne sa pritom pohybovať v prostredí bezpečného internetu.

Prístup k internetu, ako takému, je regulovaný na základe jeho obsahovej vhodnosti pre jednotlivých používateľov, čím sa predchádza sprístupneniu nelegálneho alebo nevhodného obsahu pre určité skupiny používateľov. Prístup je realizovaný na základe registrácie, autentifikácie a následnej autorizácie prístupu. Celý proces zriadenia EDUcentra je poháňaný motiváciou škôl poskytnúť svojim žiakom digitálny edukačný obsah a zatraktívniť tak vyučovací proces.

Projekt je pre zapojené školské zariadenia bezplatný a nekladie na ne žiadne zvýšené nároky – či už v oblasti financií alebo personálneho zabezpečenia. Naopak, súčasťou projektového zámeru je snaha o úsporu času pedagógov a podstatné skvalitnenie podmienok pri ich práci s digitálnym obsahom, ktorý budú v nasledujúcom období bezpochyby využívať pri vyučovacom procese v čoraz vyššej miere.

Okrem rozvoja a posilnenia miestnej infraštruktúry v jednotlivých lokalitách sa vytvorilo v rámci výkopov, terénnych prác a úprav aj niekoľko sto dočasných pracovných miest. Ministerstvo školstva spolu s Úradom vlády chápu prípravu projektu a minimálne päťročnú následnú spoločnú prevádzku aj ako pilotnú aktivitu, ktorej jednotlivé fázy a výsledky budú priebežne monitorované, vyhodnocované a v prípade potreby poslúžia ako základ pre neskoršiu prípravu ďalších projektov rezortu školstva.