Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.
Služby 2017-11-22T13:09:26+02:00

Služby

V rámci projektu Digitálne učivo na dosah získali materské, základné a stredné školy v piatich vybraných okresov nasledovné služby:

Riadený prístup k digitálnemu edukačnému obsahu

  • Jednotný prístup k schváleným a doporučeným digitálnym vzdelávacím materiálom, poskytovaných priamo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu ako aj ďalšími rezortmi a zazmluvnenými tretími stranami (napr. Planéta vedomostí).
  • Riadený prístup k internetu ako všeobecnému digitálnemu obsahu a to na základe obsahovej vhodnosti vzhľadom k jednotlivým kategóriám užívateľov (zamestnanci, žiaci, deti). Riadenie prístupu umožní využívať bohatý edukačný obsah, ktorý internet obsahuje a zároveň ochrániť pred prípadným škodlivým či inak nevhodným obsahom.

Dátová sieť s garantovanou kvalitou služby

  • Súčasťou zabezpečenia kvalitného a kapacitne dostatočného prístupu (napr. aj pre multimediálny obsah) je vybudovanie potrebnej infraštruktúry – optickej širokopásmovej siete dedikovanej pre tento účel ako aj inštalácia profesionálnych bezdrôtových prístupových bodov (WiFi) v priestoroch školy.
  • Zapojené školy tak realizáciou projektu získali vysokorýchlostné dátové pripojenie umožňujúce jeho využitie ako z koncových zariadení školy tak aj z osobných zariadení učiteľov, zamestnancov, žiakov a študentov (tzv. BYOD – Bring Your Own Device).
  • Sieť umožňuje prioritizovať kapacitu podľa potreby a tak pripojeným školám garantovať dostatočnú kvalitu pripojenia pre vybrané služby (napr. Monitor/Testovanie 9).
ilustračný obrázok

Prevádzka a podpora

Všetky komponenty systému majú podporu minimálne na 5 rokov od ukončenia projektu.

ilustračný obrázok

Bezpečný internet

Súčasťou konceptu prístupu k digitálnym službám školy je tiež ich využitie pre riadenie základnej bezpečnosti na školách.