Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.
Školy 2017-12-08T10:23:23+02:00

Školy

Zoznam školských zariadení v jednotlivých okresoch bol vytvorený na základe údajov MŠVVaŠ SR a verejne dostupných zdrojov. Základnými predpokladmi pre zapojenie sa jednotlivých školských zariadení do projektu boli nasledovné kritériá:

  • neboli už pripojené optickou sieťou (SANET),
  • neboli zaradené do zoznamu tzv. Bielych miest (obce, ktoré sú geograficky tak vzdialené od sietí komerčných operátorov, že zavedenie širokopásmového internetu je pre nich finančne neatraktívne),
  • spĺňali štúdiu realizovateľnosti jednotlivých pripojení – t.j. realizácia pripojenia konkrétneho školského zariadenia spĺňala definované kritérium finančných nákladov na pripojenie do projektu.

Dôvodom nastavania týchto kritérií bolo vylúčenie duplicitného financovania toho istého optického pripojenia z verejných zdrojov.

Školské zariadenia spĺňajúce tieto podmienky boli na začiatku projektu oslovené zamestnancami MŠVVaŠ, či majú o projekt Digitálne učivo na dosah záujem. V prípade pozitívnej odpovede vyplnili prihlášku do projektu a následne bolo zodpovednými pracovníkmi overené, či spĺňajú aj štúdiu realizovateľnosti.

Na základe horeuvedených kritérií sa do projektu zapojilo celkovo 218 školských zariadení z týchto okresov:

Okres Banská Bystrica        45
Okres Trnava        70
Okres Spišská Nová Ves        55
Okres Snina (Humenné)        32
Okres Banská Štiavnica        16

 

ilustračný obrázok

Školy v projekte

Zoznam škôl zapojených do projektu Digitálne učivo na dosah.

ilustračný obrázok

Dokumenty na stiahnutie

Na tejto stránke Vám ponúkame možnosť stiahnutia dokumentov relevantných k projektu Digitálne učivo na dosah (DUD)

ilustračný obrázok

Filter škôl

Nájdite zapojené školy do projektu Digitálne učivo na dosah.