Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.
Partneri projektu 2017-07-27T15:49:15+02:00

Partneri projektu

Hlavným partnerom projektu je MŠVVaŠ SR, ktoré je kompetenčne príslušná organizácia pre oblasť regionálneho školstva.  V projekte je správcom informačného systému Centrálny bod a poskytuje školám a ich žiakom a zamestnancom jednotlivé eGov služby.

Partnerom MŠVVaŠ v projekte je Úrad vlády SR (ÚV SR), ktorý ako prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzku a dostupnosť ústredného portálu, a ako správca zabezpečuje prostredníctvom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) správu, prevádzku a rozvoj Govnetu a elektronické prepojenie ústredných orgánov štátnej správy cez Govnet. V projekte DUD vybudoval ÚV SR vyhradenú výkonnú sieť pre potreby MŠVVaŠ v jednotlivých regiónoch, ktorú prevádzkuje prostredníctvom svojej organizácie NASES.

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OP IS).

Digitálny edukačný obsah (DEO) je poskytovaný školám podľa ich potrieb a technických a finančných možností MŠVVaŠ. Nastavenie úrovne bezpečnosti verejného internetu je pripravované v spolupráci s  Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie  (VÚDPaP).