Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.
Prínosy 2017-09-25T10:35:05+02:00

Prínosy projektu

Kvalitatívne prínosy

  • Vysokorýchlostná dátová sieť s vysokou dostupnosťou
  • Možnosť prioritizovať použitie siete napríklad na testovanie (Monitor/ olympiády)
  • Žiaci a používatelia sa všeobecne dostanú iba k bezpečnému obsahu (vylúčenie nežiaducich stránok s obsahom nevhodným pre vzdelávací proces)
  • Dátová sieť poskytuje možnosť analyzovať využívanie obsahu sprístupneného študentom
  • Zvýšenie bezpečnosti škôl monitorovaním priestorov škôl, nakoľko projekt  poskytuje pripájacie body a technológiu pre pripojenie kamier (doplnková služba)

Ekonomické prínosy z pohľadu školských zariadení

  • Bezplatné vybudovanie a prevádzka siete
  • Možné ušetrenie nákladov na existujúcich (často komerčných) sieťových pripojeniach