Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.

POZOR! Register škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR je len jeden a je bezplatný.

Zdroj: 19.10.2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) upozorňuje školy, že sa znovu objavili podnikavci snažiaci sa využiť nevedomosť škôl a ponúkajú školám vedenie v komerčnom registri za ročný poplatok. Register škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejný a MŠVVaŠ SR ho vedie bezplatne. Školy sa nemusia evidovať v žiadnych ďalších registroch a platiť za to rôzne poplatky. Odporúčame školám, aby všetky takéto ponuky odmietli.

2017-08-04T14:14:51+02:00