Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.
Prevádzka a podpora 2017-09-04T12:59:03+02:00

Prevádzka a podpora

MŠVVaŠ SR v spolupráci s Úradom vlády SR vybudovalo a financuje centrálnu prevádzkovú a podpornú organizáciu pre všetky komponenty systému minimálne na 5 rokov od ukončenia projektu.

Centrálna prevádzka a podpora zahŕňa

  • centrálny prevádzkový tím pre riadenie vzťahov s poskytovateľmi obsahu, ako aj riadenie prístupu k tomuto obsahu a centrálne riadenie všetkých zariadení vrátane diaľkového riadenia prístupových bodov na školách (bez potreby zásahu lokálnych IT administrátorov),
  • monitorovanie kvality poskytovanej služby, pravidelný reporting a vyhodnocovanie jej využitia,
  • Call Centrum poskytujúce informácie a riešenia problémov ako kontaktné miesto pre všetky zapojené školy,
  • regionálnu podporu v prípade problémov s lokálnou infraštruktúrou,
  • bezpečnostné monitorovanie kľúčových komponentov lokálnej infraštruktúry umiestnenej na školách.

Výstupom projektu teda nie je len implementácia služieb, ale aj zabezpečenie dostatočných kapacít (odborných a technických) pre ich dlhodobé prevádzkovanie a podporu.

Zmenové požiadavky a incidenty jednotlivých škôl sú hlásené cez Call Centrum a riešené centrálnym a regionálnymi tímami podpory. Centrálna infraštruktúra je prevádzkovaná v existujúcich dátových centrách MŠVVaŠ a Úradu vlády.