Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.
Okres Trnava 2017-12-08T10:08:09+00:00

Trnava

Školy Adresa Mesto Kontakt
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Bohdanovce nad Trnavou 41 Bohdanovce nad Trnavou http://www.skolabohdanovce.edupage.org
zvkladne@stonline.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Boleráz 456 Boleráz http://www.zsboleraz.edupage.sk
skola@zsboleraz.edu.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou J. Nižnanského 1 Brestovany http://www.zsbrestovany.edupage.org
zs.brestovany@gmail.com
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Bučany 155 Bučany http://www.zsbucany.edupage.sk
zsbucany@gmail.com
ikona-skoly Základná škola SNP 5 Cífer http://www.zscifer.edupage.org
riaditelzscifer@gmail.com
ikona-skoly Materská škola Nám. A. Hlinku Cífer http://www.mscifer.estranky.sk
mscifer@gmail.com
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Dechtice 514 Dechtice http://www.zsdechtice.edupage.org
skola@zsdechtice.edu.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Dobrá Voda 150 Dobrá Voda http://www.zsdvoda.edupage.sk
skoladvoda@gmail.com
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Školská 439/12 Dolná Krupá http://www.zsdkrupa.edupage.org
skola@zsddubove.edu.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Dolné Dubové 213 Dolné Dubové http://www.zsddubove.edupage.org
skola@zsddubove.edu.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Dolné Orešany 209 Dolné Orešany http://www.skoladoresany.edupage.org
msdolneoresany@centrum.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Horné Orešany 31 Horné Orešany http://www.zshoresany.edupage.org
skola@zshoresany.edu.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Kostolná 28 Hrnčiarovce nad Parnou http://www.zshrnciarovce.edu.sk
zs@zshrnciarovce.edu.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Jaslovské Bohunice 341 Jaslovské Bohunice http://www.jaslovskebohunice.edupage.org
zs@zsjbohunice.edu.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Pavla Ušáka Olivu Kátlovce 195 Kátlovce http://www.zskatlovce.edupage.org
zskatlovce@gmail.com
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Hlavná 250 Križovany nad Dudváhom http://www.zskrizovany.edu.sk
ikona-skoly Základná škola Jána Palárika Majcichov 536 Majcichov http://www.zsjpmajcichov.edu.sk
riaditel@zsjpmajcichov.edu.sk
ikona-skoly Materská škola Majcichov 14 Majcichov materskaskolamajcichov@stonline.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Malženice 203 Malženice http://www.zsmalzenice.edupage.org
malga@zsmalzenice.edu.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Ružindol 3 Ružindol http://www.zsruzindol.edu.sk
zsruzindol@zsruzindol.edu.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Komenského 3 Smolenice http://www.zssmolenice.edupage.org
zssmolenice@smolenice.com
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Suchá nad Parnou 55 Suchá nad Parnou http://www.zssucha.eu
skola@zssucha.edu.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Hlavná 626/2 Špačince http://www.zsspacince.edupage.org
zsspacince@mail.t-com.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Školská 3 Šúrovce http://www.surovcezs.edupage.org
zssurovce@atlas.sk
ikona-skoly Materská škola Čajkovského 28 Trnava mscajkovskeho@ms.trnava.sk
ikona-skoly Materská škola Jiráskova 25 Trnava http://www.msjiraskova.estranky.sk
msjiraskova@gmail.com
ikona-skoly Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s Materskou školou Kornela Mahra 9 Trnava http://www.zskmahratt.edupage.org
info@zskm.trnava.sk
ikona-skoly Materská škola Ludvika van Beethovena 16 Trnava msbeethovenova@ms.trnava.sk
ikona-skoly Súkromná materská škola BESST Limbová 6051/3 Trnava http://www.besst.sk
info@besst.sk
ikona-skoly Elokované pracovisko ako súčasť Základnejškoly s Materskou školou Ľudová 27 Trnava http://www.msludovatrnava.webnode.sk
msludova@ms.trnava.sk
ikona-skoly Materská škola Murgašova 13 Trnava msmurgasova@ms.trnava.sk
ikona-skoly Materská škola Narcisová 2 Trnava msnarcisova@ms.trnava.sk
ikona-skoly Materská škola Okružná 27 Trnava http://www.ms-okruzna-27-trnava0.webnode.sk
msokruzna27@ms.trnava.sk
ikona-skoly Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s Materskou školou Ružindolská 8 Trnava http://www.zs-kubinu.edupage.org
zskubinu@pobox.sk
ikona-skoly Materská škola Spartakovská 10 Trnava msspartakovska@ms.trnava.sk
ikona-skoly Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s Materskou školou Spartakovská 6 Trnava msspartakovska@ms.trnava.sk
ikona-skoly Materská škola Teodora Tekela 1 Trnava mstekela@ms.trnava.sk
ikona-skoly Cirkevná materská škola sv. Alžbety Ustianska 11 Trnava http://www.skolkasvalzbety.edupage.org
cmsalzbetka@gmail.com
ikona-skoly Materská škola Vajanského 3 Trnava http://www.msrozpravkovo.sk
msvajanskeho@ms.trnava.sk
ikona-skoly Materská škola pri Základnej škole Ivana Krasku 29 Trnava http://www.zsmodranka.edupage.org
zsmodranka@ttonline.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Andreja Kubinu 34 Trnava http://www.zs-kubinu.edupage.org
zskubinu@pobox.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Atómová 1 Trnava http://www.zsatomovatt.sk
zs.3@stonline.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Kornela Mahra 11 Trnava http://www.zskmahratt.edupage.org
info@zskm.trnava.sk
ikona-skoly Súkromná základná škola Limbová 3 Trnava http://www.besst.sk
info@besst.sk
ikona-skoly Základná škola Maxima Gorkého 21 Trnava http://www.zstulipantt.edupage.org
info@zsmg.trnava.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Nám. Slovenského učňovského tovarišstva15 Trnava http://www.zsnamsut.edupage.org
skola@zssuttt.edu.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Spartakovská 5 Trnava http://www.spartakovska.edupage.sk
skola@zsspartaktt.edu.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Vančurova 38 Trnava http://www.vancurova.edupage.sk
admin@zsvancurovatt.edu.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Ivana Krasku 29 Trnava http://www.zsmodranka.edupage.org
zsmodranka@ttonline.sk
ikona-skoly Arcibiskupské gymnázium Pavla Jantauscha Kalinčiakova 24 Trnava http://www.agy.edupage.org
riaditel@agy.sk
ikona-skoly Stredná odborná škola automobilová Coburgova 39 Trnava http://www.sosatt.sk
soustt@zupa-tt.sk
ikona-skoly Stredná zdravotnícka škola Daxnerova 6 Trnava http://www.szstt.edupage.org
szstt@zupa-tt.sk
ikona-skoly Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk Ferka Urbánka 19 Trnava http://www.souurbankatt.edupage.org
sekretariat@ssoutt.sk
ikona-skoly Pedagogická a sociálna akadadémia blahoslavenej Laury Kalinčiakova 24 Trnava http://pasa.edupage.org/
riaditel@pasa.sk
ikona-skoly Stredná odborná škola polytechnická Koniarekova 17 Trnava http://www.sospolytechnicka-tt.edupage.org
souztt@centrum.sk
ikona-skoly Stredná odborná škola elektrotechnická Sibírska 1 Trnava http://www.sose-trnava.edu.sk
sekretariat@sose-trnava.edu.sk
ikona-skoly Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Zavarská 9 Trnava http://www.spostt.edupage.sk
bajcarova.lucia@zupa-tt.sk
ikona-skoly Materská škola Limbová 4 Trnava mslimbova@ms.trnava.sk
ikona-skoly Základná škola Jána Bottu 27 Trnava http://www.zsbott.edupage.org
skola@zsbott.edu.sk
ikona-skoly Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s Materskou školou Okružná 19 Trnava http://www.zsatomovatt.sk
zs.3@stonline.sk
ikona-skoly Materská škola V jame 27 Trnava msvjame@ms.trnava.sk
ikona-skoly Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s Materskou školou V jame 3 Trnava http://www.spartakovska.edupage.sk
skola@zsspartaktt.edu.sk
ikona-skoly Súkromné bilingválne gymnázium BESST Limbová 3 Trnava http://www.besst.sk
info@besst.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Trstín 457 Trstín http://www.zstrstin.edupage.org
zstrstin@zstrstin.edu.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Vlčkovce 1 Vlčkovce http://www.zsvlckovce.stranka.info
kottas@doklady.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Voderady 160 Voderady http://www.zsvoderady.edupage.org
zs.voderady@gmail.com
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Športová 33 Zavar http://www.zszavar.edupage.org
jablonicka@topcomp.sk
ikona-skoly Elokované pracovisko Športová 2, Zavar ako súčasť Základnej školy s Materskou školou Športová 2 Zavar http://www.zszavar.edupage.org
jablonicka@topcomp.sk
ikona-skoly Základná škola s Materskou školou Školská 4 Zeleneč http://www.zszelenec.edupage.org
zs.zelenec@ttx-net.sk