Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.

Zapojte sa do on-line kurzu „Zdieľané vedenie a rozvoj školy“ ZADARMO!

Zdroj: 26.5.2017

 

On-line kurz „Zdieľané vedenie a rozvoj školy“ organizuje European Schoolnet (Európska školská sieť) na európskej on-line platforme určenej pre školy School Education Gateway, ktorá je financovaná z prostriedkov programu Erasmus+, v rámci iniciatívy Teacher Academy.Kurz sa začína v pondelok 29. mája 2017, je bezplatný, on-line a otvorený pre riaditeľov, učiteľov a ostatných zodpovedných za rozvoj a napredovanie školy.PREČO ZDIEĽAŤ VEDENIE ŠKOLY?

Efektívne vedenie školy má pozitívny vplyv na dosiahnutie lepších výsledkov študentov, kvalitu výučby a motiváciu zamestnancov. Ak je vedenie školy založené na vízii, ktorú môžu zdieľať všetci zamestnanci školy, rodičia a všetky zainteresované strany, zohráva táto vízia kľúčovú úlohu aj v oblasti rozvoja a inovácie školy. Zdieľanie úloh a zodpovedností medzi širšou skupinou zamestnancov a zapojenie rodičov a žiakov má pozitívny vplyv na rozvoj školy.

Kurz Zdieľané vedenie a rozvoj školy sa preto zaoberá tým, ako riaditelia a učitelia môžu podporiť rozvoj školy zdieľaním vedúceho prístupu. Prostredníctvom kurzu sa dozviete čo je to zdieľané vedenie školy a prečo je to efektívny model pre rozvoj školy. Súčasťou budú aj príklady rozvoja takéhoto modelu v škole. Kurz sa zameriava najmä na vedenie učiteľov a zdôrazňuje príklady zapájania rodín, študentov a partnerských škôl do formovania školy.

Získate kľúčové teoretické znalosti o koncepte zdieľaného vedenia školy a jeho prínosoch, ako aj o praktických príkladoch jeho realizácie. Okrem toho budete:

  • hodnotiť situáciu vo svojej vlastnej škole,
  • aktívne diskutovať o tom, ako by sa zdieľané vedenie školy mohlo realizovať vo Vašej škole,
  • pripravovať si plán rozvoja, ktorý identifikuje ďalšie kroky na prechod k zdieľanému prístupu vo Vašej škole alebo
  • ďalej rozvíjať prístup zdieľaného vedenia, ktorý už vo Vašej škole uplatňujete.

Kurz je možné absolvovať ako jednotlivec, ale odporúčame Vám nájsť si partnerov vo Vašej škole (ale aj mimo nej), s ktorými ho môžete absolvovať. Ak ste riaditeľom, odporúčame Vám zostaviť tím kolegov, s ktorými spoločne absolvujete tento kurz a môžete diskutovať o implementácii nápadov, ktoré sú predmetom kurzu na podmienky Vašej školy. Viac informácií o tom, ako absolvovať kurz ako školský tím, sa dozviete v úvodnej časti kurzu.

Kurz začína v pondelok 29. mája 2017, ale registrácia je možná už teraz a ZADARMO. Bude trvať 6 týždňov, s celkovým počtom 4 modulov (jeden modul týždenne) a dva extra týždne na konci kurzu. Odhadovaný čas venovaný kurzu je 4 hodiny týždenne.

Každý úspešne zapojený účastník dostane digitálny „odznak“ za každý dokončený modul, ako aj „odznak a certifikát po ukončení celého kurzu.

Je vytvorená uzavretá facebooková skupina na podporu MOOC. Bližšie informácie dostanete po registrácii na kurz.

Webová stránka kurzu:

https://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=42554  (SK)

http://academy.schooleducationgateway.eu/en/web/shared-leadership-and-school-development alebo http://bit.ly/TAleadership (EN)

Úvodné video do kurzu: https://youtu.be/OHqA8G_X5PQ

2017-08-04T14:19:06+02:00