Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.

Projekt „Digitálne učivo na dosah“ zvýši kvalitu výučby na 200 školách v regiónoch Slovenska

Zdroj: MINEDU.sk, 25.2.2015

Podrobnosti prílohy projekt-digitalne-ucivo-na-dosah-zvysi-kvalitu-vyucby-na-200-skolach-v-regionoch-slovenska

Prístup k digitálnemu učivu garantovanou rýchlosťou, bezplatný technický servis aj zvýšenú bezpečnosť – to všetko prinesie do 200 škôl projekt „Digitálne učivo na dosah“. Financovaný je z Operačného programu Informatizácia spoločnosti a vyžiada si takmer 30 miliónov eur.

Projekt inicioval ešte predchádzajúci minister školstva a digitálny líder Peter Pellegrini. Jeho prijímateľom je MŠVVaŠ SR a partnerom Úrad vlády Slovenskej republiky. Cieľom je vytvorenie a poskytnutie služieb v oblasti eGov, ktoré umožnia každej, do projektu zapojenej škole, využívať garantovaný prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu rezortu školstva a iných rezortov, či rýchlemu internetu prostredníctvom novovybudovanej optickej siete.
Minimálne 200 materských, základných a stredoškolských zariadení vybraných z okresov Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Snina, Spišská Nová Ves a Trnava v rámci neho získa aj sprevádzkovanie profesionálnych WiFi prístupových bodov v priestoroch školy, ktoré umožnia žiakom využívať pri práci v škole i svoje vlastné zariadenia a komfortne sa pritom pohybovať v prostredí bezpečného internetu.

Projekt je pre zapojené školy bezplatný a nekladie na ne žiadne zvýšené nároky – či už v oblasti financií, personálneho zabezpečenia alebo administratívnej záťaže. Naopak, súčasťou projektového zámeru je snaha o úsporu času pedagógov a podstatné skvalitnenie podmienok pri ich práci s digitálnym obsahom, ktorý budú v nasledujúcom období bezpochyby využívať pri vyučovacom procese v čoraz vyššej miere.

„V rámci tejto filozofie odbremeňovania pedagógov od zbytočnej záťaže garantujeme zapojeným školám minimálne päťročný bezplatný servis a asistenciu pri akýchkoľvek technických problémoch,“ povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.
Okrem rozvoja a posilnenia miestnej infraštruktúry v jednotlivých lokalitách sa vytvorí v rámci výkopov, terénnych prác a úprav aj niekoľko sto dočasných pracovných miest. Ministerstvo školstva spolu s Úradom vlády chápu jeho prípravu a minimálne päťročnú následnú spoločnú prevádzku ako pilotnú aktivitu, ktorej jednotlivé fázy a výsledky budú priebežne monitorované, vyhodnocované a v prípade potreby poslúžia ako základ pre neskoršiu prípravu obdobného projektu v celonárodnom meradle.
2017-08-04T12:52:31+02:00